Skip to main content
p013

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นางกอบแก้ว ตั้งจิตธรรม นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สุขภาพจิตและยาเสพติด นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการแข่งขัน  TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ศูนย์การค้าแปวิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีม APW Dancer Crew จากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ทีม Drink Dark จากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และทีม Rs Dance จากโรงเรียนราชสถิตวิทยา

ประกาศวันที่