Skip to main content

ข่าวมวลชน

15/06/2564
p02

นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม การประชุมชี้แจงแนวทางเตรียมความพร้อมคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี 2564 

14/06/2564
p01

สำนักงานสาธารณสุขจงหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

Subscribe to

c06   menu02   m011   hr01