Skip to main content

ข่าวมวลชน

23/06/2564
p04

การดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีน covid-19

ดาวน์โหลดเอกสาร

17/06/2564
p03

นายแพทย์ศรีศักดิ์  ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอไชโย ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวใน 7 กลุ่มโรค ณ โรงพยาบาลไชโย

15/06/2564
p02

นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม การประชุมชี้แจงแนวทางเตรียมความพร้อมคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี 2564 

14/06/2564
p01

สำนักงานสาธารณสุขจงหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

Subscribe to

c06   menu02   m011   hr01